T4D

Colaiste Chilliain - An Turas

An Turas

An Turas

(Nochtaithe ag Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa ar an 2 Deireadh Fómhair,2006 chun 25 Bliain an choláiste a chomóradh)
 
Is siombail é an turas de thuras an chine dhaonna tríd an stair agus de thuras an duine aonair trína luathbhlianta.  Ba é a spreag an turas seo, a rinne Kieran Forde ná étós agus sainmheon na scoile seo-ag breathnú amach, dearfach, inchiallaithe ach le bunús an-láidir agus ceangal an-tréan lenár gcultúr agus lenár stair.  Is bís Cheilteach

 í seo ag fás in airde agus i leithead ach fós ceangailte go dlúth lena fréamhacha agus ag fáil a nirt óna fréamhacha sin, de shíor ag gabháil amach, ag lorg, ag foghlaim agus ag tógáil ar thaithí na mblianta.
Cuirtear tús leis an turas ag an sféar eibhir

 creagach ach ag boilgearnach le huisce na beatha-uisce lena chuirtear an síol as a dtiocfaidh agus as a bhfásfaidh gach rud-bunchloch ar a dtógtar an saol.  Is i ndiaidh an eibhir a thagann an t-adhmad darach,

 láidir ach le beatha.  Tá ceithre cinn déag de phíosaí adhmaid anseo a sheasann don chéad rang i gColáiste Chilliain ina raibh ceithre dhuine dhéag de scoláirí.  Rianaíonn na focail atá greanta ar an adhmad dul chun cinn an chine dhaonna agus dul chun cinn an duine aonair trína luathbhlianta.  I measc na bhfocal tá síol, bunchloch, oidhreacht,

 beatha, dóchas, teanga, muintearas, cultúr, léann agus todhchaí.  Ainmnítear na ranganna i gColáiste Chilliain i ndiaidh na gcrann traidisiúnta dúchasacha agus breactha in ogham  ar imill an adhmaid anseo  tá ainmnecha na gcrann sin.  Tá stair, dúchas, traidisiún agus comhaimsearthacht nasctha go dlúth anseo.
Ar deireadh osclaíonn an cosán amach go dtí an todhchaí lena féidearthachtaí uile.

 

Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.