T4D

Colaiste Chilliain - Foireann an Choláiste

Foireann an Choláiste

 Ainm 
    Ábhair Theagaisc
 Alsún Ní Bhrannagáin    Béarla, Fraincis, 
 Anna Ní Éanacháin    Ealaín
 Áine Ní Ghaoithín    Gaeilge, Fraincis
 Martha Ní Chathasaigh    Gaeilge, Béarla, Gnó, Feabhas
 Caoimhín Ó Dochartaigh    Adhmadóireacht, Grafaic Theicniúil, Foirgníocht
 Caoimhín Ó Gairbhí     (ar sos gairme)
 Michelle Ní Bhriain
Matamaitic, Gaeilge
 Daithí Ó Máirtín    Matamaitic, Eolaíocht,  Fisic
 Darragh Ó Briain    Corp Oideachais & Gaeilge
 Dónall Ó hÓgáin    Matamaitic, Tíreolaíocht
 Doireann De Nógla    Matamaitic, Eolaíocht, Ríomhaireacht
Aoife Breathnach    Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge, OSPS
 Maebh Ní Chléirigh    Gearmáinis agus Gaeilge
 Micheál Ó Srutháin    Miotalóireacht, Grafaic Theicniúil,GDC, Innealtóireacht
 Mairéad Nic Mhathúna    Ceol, Stair
 Natasha Ní Phreastúin    Gnó, Ríomhaireacht, Corpoideachas,Mata, (Co-ordnóir Idirbhliana)
 Nóra Ní Raghallaigh    Stair, Tíreolaíocht, OSPS
 Séin Ó Maonaigh
 Gearmáinis, Gaeilge
 Pádraig Swinburne    Gaeilge, Reiligiún, OSSP, Corpoideachas
 Pól Ó Sluagháin    Reiligiúin,Béarla, Corpoideachas
 Emily de Stóc
Tíreolas, Gaeilge
 Ruth Ní Mhuirí    Eolaíocht, Matamaitic. Bitheolaiocht
 Feargal Ó Giolláin    Príomhoide, Gearmáinis, OSSP
 Sorcha Ní Dhomhnaill    Príomhoide Tánaisteach,Stair, Tíreolaíocht
 Treasa Beausang    Béarla, Fraincis 
 Yvonne Ní Fhlatharta    Gaeilge, Gairmthreoir
  Séamus Ó Riain
   Stair agus Ceol
 Maedhbh Ní Cheallaigh    Béarla, Gaeilge
 Emma de Búrca    Eolaíocht, Bitheolaíocht, Matamaitic
 Cathal Mac Confhaola    Eolaíocht, Bitheolaíocht, Matamaitic
   
 Laura Ní Fhearrais    CRS (SNA)
 Aedín Uí Mhuineacháin    Rúnaí an Choláiste
 Liam Ó Nualláin    Feighlí an Choláiste
 Mary, Rose, Lucy agus Anna
   Glantóirí an Choláiste
Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.