T4D

Colaiste Chilliain - An Teastas Sóisearach

An Teastas Sóisearach

 
An Teastas Sóisearach

Seo a leanas an réimse ábhar a chuirtear ar fáil don Teastas Sóisearach. 

 Ábhair Lárnacha    Ábhair Roghnacha
     
 Gaeilge   
   Ealaín
 Béarla   
   Eacnamaíocht Bhaile
 Matamaitic    Grafaic Theicniúil
 Fraincis / Gearmáinis    Staidéar Gnó
 Eolaíocht    Adhmadóireacht
 Stair    Miotalóireacht
 Tíreolaíocht    Ceol
 Reiligiún    
 Oideachas Saoránaíoch, Sóisialta agus Polaitiúil    
 Ríomhaireacht (Bliain 1 & 2)    
 Oideachas Sláinte ina n-áirítear    
 Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta    

 

 

Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.