T4D

Colaiste Chilliain - Polasaí Clárúcháín Aistriú

Polasaí Clárúcháín Aistriú

Seo a leanas nós imeachta a chuirfear i bhfeidhm do dhalta atá ag aistriú ó scoil eile go Coláiste Chilliain

1. Tá an t-eolas seo a leanas ag teastáil ó údaráis na scoile:


(i)    Litir mholta ó Phríomhoide na scoile roimhe

(ii)     Cóip de thorthaí an dá scrúdú is déanaí

(iii)    Cóip de thorthaí Scrúdú Stáit más cuí

(iv)    Taifead de thinreamh an dalta.

(v)    Tuairisc Síceolaíoch más cuí.

(vi)    Riachtanais Speisialta (i scríbhinn)

(vii)    Aon tuairisc a chabhródh leis an dalta agus le húdaráis na scoile


2. Agallamh leis an dalta, tuismitheoirí agus údaráis na scoile.


3.  An sprioc-dháta ná an dara Aoine i mí Bealtaine.


4.  Is gá go dtuigfeadh an t-iarrthóir go gcuirfidh a rannpháirtíocht go dearfach le leas na scoile nó aon chúrsa/gníomhachtaí agus nach gcuirfí isteach in aon slí ar chearta nó deiseanna dhaltaí eile nó ar fhoireann na scoile. Ar an ábhar seo d’fhéadfaí cinneadh a dhéanamh nach mbeadh an dalta oiriúnach d’áit sa scoil má cheaptar go mbeadh daltaí nó foireann na scoile faoi chontúirt de bharr dainséar nó iompar do-ghlactha.


5. Beidh na hiontrálacha ar fad curtha faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta le cinneadh a dhéanamh.


6. Ba chóir go mbeadh spás sa bhliain grúpa agus comhoiriúint le hábhair ón gcéad scoil.


7. Is scoil lánGhaeilge í Coláiste Chilliain agus múintear na hábhair ar fad trí Ghaeilge, is í an Ghaeilge teanga chaidrimh an Choláiste.  Dá réir sin tá sé riachtanach go mbeadh líofacht agus cumas sa teanga ar léibhéal an-ard ag an dalta.


8. Tá sé den riachtanas go gcríochnófaí an Idirbhliain go sásúil roimh tabhairt faoi chúrsa na hArdteistiméireachta.


9.  Beidh an t-eolas breise seo ag teastáil sa chás go bhfuil an dalta curtha ó scoil eile. 

  • Roimh don dalta iarratas a dhéanamh ba chóir go mbeadh gach próiseas trialta acu ar achomharc chomh maith le Alt 29 achomharc leis an Roinn Oideachais. Cuirfidh an dalta aon tuairisc oideachasúil chuí ar fáil d’údaráis na scoile, agus cóipeanna de thorthaí aon achomhairc.


Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.