T4D

Colaiste Chilliain - Measúnú Daltaí

Measúnú Daltaí

Cúiseanna le Measúnú

Seo a leanas na cúiseanna atá le measúnú ar dhaltaí :

 • Taifead ar an gcaoi a bhfuil ag éirí leo ina gcuid oibre.
 • Cumarsáid a chothú leis an tuismitheoir faoi dhul chun cinn an dalta.
 • Tá an Dialann Scoile / Leabhar Nótaí Obair Bhaile an - tábhachtach chun nótaí a sheoladh idir múinteoirí agus tuismitheoirí.


Measúnú Bhliain 1
 • Cártaí gorma, bána, dearga a chur abhaile gach ceithre seachtaine nó mar sin, a  léireoidh suim, aire agus iarracht an dalta i ngach ábhar (mínithe thíos).
 • Scrúdú scríofa  i ngach ábhar a chuirtear roimh Nollaig.
 • Scrúdú scríofa foirmeálta i ngach ábhar ag deireadh na scoilbhliana.

Ina dteannta sin bronntar Dalta na Míosa ar dhalta amháin i mbliain a 1 gach mí. Roghnaítear an dalta seo ó thaobh an dul chun cinn soiléir atá le feiceáil ag na múinteoirí.Measúnú Bhliain 2
 • Cártaí gorma, bána, dearga a chur abhaile gach ceithre seachtaine nó mar sin, a   léireoidh suim, aire agus iarracht an dalta i ngach ábhar
 •  Scrúdu scríofa foirmeálta i ngach ábhar roimh Nollaig agus ag deireadh na scoilbhliana.Measúnú Bhliain 3
 • Scrúduithe tréimhseacha (féach thíos) gach mí i ngach ábhar agus cuirtear torthaí abhaile i bhfoirm grádanna ar  chárta atá le síniú ag an tuismitheoir.
 • Bréagscrúdú Teastais Shóisearaigh díreach roimh an sos lárthéarma sa dara téarma.

 

Measúnú na hidirbhliana
Toisc an nádúr speisialta a bhaineann le Clár na hIdirbhliana, tá gá le modhanna measúnaithe ar leith a úsáid. Ag deireadh gach modhnú eisíonn an múinteoir teastas do gach dalta ag léiriú caighdeán a gcuid oibre le linn an mhodhnaithe.
 • Tá creidmheas ar leith ar fáil do gach ábhar:    4 chreidmheas d’ábhair mhodhnaithe
                                                                           8 gcreidmheas d’ábhair lárnacha.
 • Déanann an múinteoir ábhair measúnú trí scrúduithe scríofa, scrúduithe cainte, scrúduithe praiticiúla agus tionsnaimh a thabhairt do na daltaí
 • ’Sé 200 creidmheas sa bhliain an t- uasmhéid gur féidir le dalta a ghnothú.
 • Ag deireadh na bliana suimítear na creidmheasanna ar fad le chéile chun an toradh a fháil, mar a leanas:
         
120 – 139    
 Pas
 140 – 169  Sásúil
 170 – 200  Ardmholadh

 

Measúnú Bhliain  5
 • Scrúduithe tréimhseacha  gach mí i ngach ábhar agus cuirtear torthaí abhaile i bhfoirm grádanna ar chárta atá le síniú ag an tuismitheoir.
 • Scrúdú scríofa foirmeálta i ngach ábhar roimh Nollaig agus ag deireadh na scoilbhliana.

Measúnú Bhliain 6
 • Scrúduithe tréimhseacha gach mí i ngach ábhar agus cuirtear torthaí abhaile i bhfoirm grádanna ar chárta atá le síniú ag an tuismitheoir.
 • Bréagscrúdú Ardteiste díreach roimh an sos lárthéarma sa dara téarma.

 
Córas na gCártaí.
I        ’Séard atá i gceist leo seo ná  suim, aire agus iarracht
 • An tsuim atá ag an dalta san ábhar.
 • An aire atá á tabhairt  sa rang
 • An iarracht atá  ar siúl ag an dalta.
 • Ní léiriú ar chumas an dalta amháin atá i gceist.
 

II        Tá trí shaghas cárta ann:
           Gorm (inmholta) 8  √nó níos mó ach gan X ar bith.
 • Bán (sásúil) Níos lú ná 8 √   agus níos lú ná 2  X
 • Dearg (míshásúil) :      2  X    nó níos mó.
 • Ní mór don tuismitheoir an cárta a shíniú agus a sheoladh ar ais leis an dalta chuig an múinteoir ranga.

Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.