T4D

  • Tionscnamh allamuigh

    i gCip Iúir Co. Chill Mhantáin.

Ráiteas Físe

I gColáiste Chilliain cothaítear agus treisítear meas ar a chéile. Leagtar ardbhéim ar neamhspleáchas, ar fhéinmhuinín agus ar an bhfírinne chun timpeallacht a chothú trí mheán na Gaeilge, inar féidir le daltaí agus foireann an choláiste forbairt de réir a gcumais go pearsanta, go spioradálta, go hacadúil, go sóisialta, go morálta agus go fisiciúil.

 

Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.